top of page

BEE FAMILIES OF THE TEXAS LOWER RIO GRANDE VALLEY

FAMILY

ANDRENIDAE

GENUS

Andrena

Calliopsis

Macrotera

Mesoxaea

Perdita

Protandrena

Protoxaea

FAMILY

APIDAE

GENUS

Ancyloscelis

Anthophora

Anthophorula

Apis

Bombus

Centris

Ceratina

Diadasia

Epeolus

Exomalopsis

Eucera

Florilegus

Leiopodus

Melissodes

Melissoptila

Nomada

Svastrai

Triepeolus

Xylocopa

FAMILY

MEGACHILIDAE

GENUS

Anthidiellum

Ashmeadiella

Coelioxys

Dianthidium

Heriades

Hoplitis

Lithurgopsis

Megachile

Osmia

Stelis

FAMILY

HALICTIDAE

GENUS

Agapostemon

Augochlora

Augochlorella

Augochloropsis

Dieunomia

Halictus

Lasioglossum

Nomia

Sphecodes

FAMILY

COLLETIDAE

GENUS

Colletes

Hylaeus

Ptiloglossa

bottom of page